Ontchromen / Ontnikkelen

De onderdelen worden vervolgens elektrochemisch in een zwavelzuur oplossing
ontdaan van zowel de chroom- als nikkellaag.

Om aantasting van de grondlaag te voorkomen, zijn aan de zwavelzuuroplossing speciale chemicaliën toegevoegd.

Deze stap is van uiterst belang omdat roest onder het nikkel kan zitten en op deze
manier kan gestart worden op het kale/schone materiaal.

Vervolgens worden de onderdelen weer geparelstraald.